Please wait...
n8-l4-_6

CB2 M.2 2242

型號: CB2 M.2 2242
NAND Flash: 3D TLC NAND flash
規格: M.2 2242
介面: PCIe NVMe Gen 3x2
循序讀取: 最高 1,400 MB/s
循序寫入: 最高 900 MB/s
特色: TCG/AES
容量: 120GB/240GB/480GB/960GB

 • 高效能
 • 低電耗
 • Increased system responsiveness
 • 高可靠度
 • PCIe Gen3x2 M.2 2242
 • 型號 CB2 (M.2 2242)
  容量 128 GB/256GB/512GB
  Flash 種類 3D TLC NAND flash
  效能
  循序讀取速度(MB/s) 最高 1,400
  循序寫入速度(MB/s) 最高 900
  環境與可靠性
  電源需求 DC 3.3V 1.5A (Max)
  工作溫度  0℃ - 70℃ (作業中)
  MTBF 1,500,000 小時
  相容性
  安規認證 FCC, CE, VCCI, BSMI, KCC, RCM, TUV, UL, CB
  技術支援 支援NVMe 1.2
  介面 PCIe NVMe Gen 3x2
  規格
  規格 M.2 2242
  電源埠 M.2 DC 3.3V 輸入接頭
  資料埠 M.2 接頭
  尺寸與重量
  尺寸 (長/寬/高) 128GB/256GB:(42.00 x 22.00 x 2.10mm ),512G:(42.00 x 22.00 x 3.65mm)
  重量 (最大) 5g (Max)
  技術支援
  特色 TCG/AES