Please wait...
mux1-2

MU X1

型號: MU X1
NAND Flash: 3D TLC NAND flash
規格: M.2 2280
介面: PCIe NVMeGen 3x4
循序讀取: 最高 3,400 MB/s
循序寫入: 最高 3,000 MB/s
特色: 3D NAND/NVMe 1.3/溫控調頻
容量: 256GB/512GB/1TB/2TB

附加訊息 Datasheet
 • 高速 NVMe 1.3 傳輸標準
 • 高品質 3D NAND 元件
 • 智慧型熱感調節模組
 • 最佳電競輕量級首選
 • 多媒體與視效編輯
 • 遊戲飆速
 • 型號 MU X1
  容量 256GB/512GB/1TB/2TB
  Flash 種類 3D TLC NAND flash
  效能
  循序讀取速度(MB/s) 最高 3,400
  循序寫入速度(MB/s) 最高 3,000
  環境與可靠性
  電源需求 DC 3.3V 2.5A (Max.)
  工作溫度  0℃ - 70℃ (作業中)
  MTBF 1,500,000 小時
  相容性
  安規認證 CE, FCC, VCCI, BSMI, KCC
  技術支援 M.2 PCIE Gen 3x4 NVMe
  介面 PCIe NVMeGen 3x4
  規格
  規格 M.2 2280
  電源埠 M.2 DC 3.3V 輸入接頭
  資料埠 M.2 接頭
  尺寸與重量
  尺寸 (長/寬/高) 80.0 mm  x  22.0 mm  x 2.30 mm  
  重量 (最大) 10g
  技術支援
  特色 3D NAND/NVMe 1.3/智能溫控調頻