SSD产品服务专线:400 002 1109  服务时段:工作日9:00-18:00

    Please wait...
mux1-2

MU X1

型号: MU X1
NAND Flash: 3D TLC NAND flash
界面: M.2 2280 PCIe NVMeGen 3x4
循序读取: 最高 3,400 MB/s
循序写入: 最高 3,000 MB/s
特色: 3D NAND/NVMe 1.3/温控调频
容量: 256GB/512GB/1TB/2TB

 • 高速 NVMe 1.3 传输标准
 • 高质量 3D NAND 元件
 • 智能型热感调节模块
 • 最佳电竞轻量级首选
 • 多媒体与视效编辑
 • 游戏飙速
 • 型号 MU X1
  容量 256GB/512GB/1TB/2TB
  Flash 种类 3D TLC NAND flash
  效能
  循序读取速度(MB/s) 最高 3,400
  循序写入速度(MB/s) 最高 3,000
  环境与可靠性
  电源需求 DC 3.3V 2.5A (Max.)
  工作温度  0℃ - 70℃ (作业中)
  MTBF 1,500,000 小时
  兼容性
  安规认证 CE, FCC, VCCI, BSMI, KCC
  技术支援 M.2 PCIE Gen 3x4 NVMe
  界面 M.2 2280 PCIe NVMeGen 3x4
  规格
  规格 M.2 2280
  电原埠 M.2 DC 3.3V 输入接头
  资料埠 M.2 接头
  尺寸与重量
  尺寸 (长/宽/高) 80.0 mm  x  22.0 mm  x 2.30 mm  
  重量 (最大) 10g
  技术支援
  特色 3D NAND/NVMe 1.3/智能温控调频