SSD产品服务专线:400 002 1109  服务时段:工作日9:00-18:00

    Please wait...
cv1-600x600

CV1 2280 Series

型号: CV1 M.2 2280
NAND Flash: MLC NAND flash
界面: M.2 2280 SATA 3.1 (6Gb/s)
循序读取: 最高 520 MB/s
循序写入: 最高 320 MB/s
特色: TM/OVP/OCP/ELPM
容量: 64G/128GB/256GB/512G

 • 高效能
 • 低电耗
 • 高可靠度
 • CV1 M.2 2280
  容量 64G/128GB/256GB/512G
  Flash 种类 MLC NAND flash
  效能
  循序读取速度(MB/s) 最高 520
  循序写入速度(MB/s) 最高 450
  环境与可靠性
  电源需求 DC 5V 2.0A(Max)
  工作温度  0℃ - 70℃ (作业中)
  MTBF 1,500,000 小时
  兼容性
  安规认证 CE, UL, BSMI, WHQL, RoHS
  技术支援 TRIM, S.M.A.R.T, NCQ
  界面 M.2 2280 SATA 3 (6Gb/s)
  规格
  规格 M.2 2280
  电原埠 M.2 DC 3.3V 输入接头
  资料埠 M.2接头
  尺寸与重量
  尺寸 (长/宽/高) 80.0 mm  x  22.0 mm  x 3.65 mm  
  重量 (最大) 10g
  技术支援
  特色 TM/OVP/OCP/ELPM